Monthly Archives: Tháng Tám 3

Sự khác nhau giữa Bằng cấp và Chứng chỉ?

Nếu bạn vẫn hay bị nhầm lẫn và không phân biệt được sự khác nhau giữa Bằng cấp và Chứng chỉ là như thế nào thì đây là bài viết tốt nhất giành cho bạn. Rất nhiều khách hàng có … Đọc tiếp

Posted in CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH | Tagged

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Excel

Giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Excel giúp bạn vững bước kỳ thi lấy chứng chỉ tin học văn phòng. Microsoft Excel là một trong những môn học bắt buộc mà bạn phải nắm vững và thành thạo … Đọc tiếp

Posted in TÀI LIỆU - ĐỀ THI MẪU | Tagged