Monthly Archives: Tháng Tám 2014

Sự khác nhau giữa Bằng cấp và Chứng chỉ?

Nếu bạn vẫn hay bị nhầm lẫn và không phân biệt được sự khác nhau giữa Bằng cấp và Chứng chỉ là như thế nào thì đây là bài viết tốt nhất giành cho bạn. Rất nhiều khách hàng có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH | Thẻ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Excel

Giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Excel giúp bạn vững bước kỳ thi lấy chứng chỉ tin học văn phòng. Microsoft Excel là một trong những môn học bắt buộc mà bạn phải nắm vững và thành thạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TÀI LIỆU - ĐỀ THI MẪU | Thẻ